Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 19 ДЭХ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. МАЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ, БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРХИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ.
1.1 Малчин эмэгтэйчүүдэд хамаарах статистик мэдээлэл болон амьжиргаа, аж байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийн зарим асуудал

1.2 Малчин эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллээс ангид байх эрхийн асуудал

1.3 Малчин эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудал

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2.1 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилт

2.2 Төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгааг хангаж буй байдал

2.3 Орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй байдал

2.4 Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол шийдвэрлэлтийн байдал

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААР ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХҮНИЙ ЭРХИЙН ОЛОН УЛСЫН ИНДЕКС БА
МОНГОЛ УЛСЫН ЭЗЛЭХ БАЙР

4.1 Шударга шүүхээр шүүлгэх болон хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх
4.2 Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө
4.3 Боолчлол, боолын худалдаанд өртөхгүй байх эрх
4.4 Сурч боловсрох эрх
4.5 Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх
4.6 Жендэрийн индекс
4.7 Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгын 2019 оны индекс

ХАВСРАЛТ
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилт.

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООС МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААР ШИЙДВЭР ГАРГУУЛАХААР ӨГЧ БУЙ САНАЛ
Түлхүүр үг
Малчин эмэгтэйчүүдэд хамаарах статистик мэдээлэл болон амьжиргаа, аж байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийн зарим асуудал
Малчин эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллээс ангид байх эрхийн асуудал
Малчин эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудал
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилт
Төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгааг хангаж буй байдал
Орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй байдал
Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол шийдвэрлэлтийн байдал
Шударга шүүхээр шүүлгэх болон хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх
Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө
Боолчлол, боолын худалдаанд өртөхгүй байх эрх
Сурч боловсрох эрх
Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх
Жендэрийн индекс
Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгын 2019 оны индекс
Бичигдсэн огноо
2020
Хуудсын тоо
139
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-08-12
Товч мэдээлэл үзсэн
2046
Бүрэн эхээр нь үзсэн
121
Эшлэлийн тоо
230
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх