Бүтээлийн нэр
Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙГ ҮНЭЛЭХ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ НЬ
Тэмдэглэл
Хэвлэн нийтлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
Энэхүү ном нь Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын тогтолцоо, тулгамдсан асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой. Ном нь дөрвөн бүлэгтэй. 1-р бүлэгт хууль тогтоомжоор шүүгчид ямар болзол, шаардлага тавьдаг вэ, эдгээрийг задалн нарийвчлах боломжтой юу гэсэн асуултанд хариулна. Эдгээр болзол, шаардлагыг хамгийн сайн хангасан нэр дэвшигчийг шүүгчээр томилох ёстой. 2-р бүлэгт шүүгчийг сонгон шалгаруулж томилох ерөнхий тогтолцоог танилцуулна. Ерөнхий зөвлөл болон Хуульчдын холбооноос шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох оролцоог боловсронгуй болгох шаардлагатай гэдгийг харуулна. Мэргэшлийн хороо нь шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг нэр дэвшигч хэр зэрэг хангасан бэ гэдгийг үнэлэхдээ шалгалтын арга хэрэглэдэг талаар 3-р бүлэгт танилцуулж, шалгалтын аргын агуулга, давуу болон сул талыг судална. Түүнчлэн нэр дэвшигчийг бүрэн, бодитой үнэлэхийн тулд шалгалтын аргыг хүнийх хувьд судлах аргатай хослуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурийг энэ бүлэгт хамгаалж ийнхүү хослуулах хувилбарыг танилцуулна. 4-р бүлэгт Ерөнхий зөвлөлийн болон Мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй, түүнийг зохицуулах дүрэм, түүний агуулга, давуу болон сул тал, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, эдгээрийг сайжруулах хувилбарын талаар санал болгоно.
Түлхүүр үг
шүүх, шүүгч, шүүгчийн томилгоо, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх, шүүгчид нэр дэвшигчийг хүнийх нь хувьд судлах, шүүгчийн зан төлөв, Шүүхийн мэргэшлийн хорооны шалгалт, үнэлгээ, Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний ёс зүй
Бичигдсэн огноо
2015
Хуудсын тоо
140
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-09-09
Товч мэдээлэл үзсэн
1954
Бүрэн эхээр нь үзсэн
102
Эшлэлийн тоо
61
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
О.Мөнхсайхан "Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь" УБ., 2015
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх