Бүтээлийн нэр
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэргийн оролцогчийн эрхийг хязгаарлах зарчмын шийдэл /ИХШХШТХ105.2/
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Иргэний процесс
Бүтээлийн товч
Шүүхийн практикт иргэний хэргийг хуулиар тогтоосон хугацаанд шийдвэрлэх нь хүндрэлтэй бөгөөд тулгамдсан асуудлын нэг болж хэргийн оролцогчид хүссэн үедээ хүсэлт гаргаж шүүх хуралдааныг хойшлуулдаг зэргээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хугацаандаа явагдахгүй байна.
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хугацаандаа явагдахгүй хугацаа хэтрэлттэй хэргийн тоо ихсэх тусам шүүхийн ачаалал нэмэгдэж, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа саатах, боломжгүй болох талтай. Шударга ёсыг тогтоохгүй удах нь ерөөс тогтоохгүй байхтай ойролцоо үр дагаварт хүргэх аюултай. Түүнчлэн үргүй зардал ихсэх /хэргийн оролцогчдод шүүх хуралдааны тов мэдэгдэх, товлогдсон шүүх хуралдаан хойшлуулах
захирамж гаргах бүрт зардал гарах бөгөөд энэ ажиллагааг явуулахад оролцсон шүүгч, шүүгчийн туслах зэрэг албан хаагчдын хөдөлмөр үнэгүйдэх/, иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл сулрах зэрэг олон сөрөг нөлөөтэй.
Тиймээс, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хэргийн оролцогчийн эрхийг хязгаарлах зарчмын шийдэл /хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа түргэн шуурхай байх/-ийг судлах, судлаач, эрдэмтдийн анхаарлыг хандуулах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа түргэн шуурхай байх зарчмын илрэл болох Монгол Улсын Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн §105 дугаар зүйлийн 105.2 дахь заалтын хэрэгжилт, үр нөлөө, зорилгыг судалж, иргэний хэргийн шүүх хуралдаан хойшлуулалт, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгддэггүй байдалд дүгнэлт өгч, түүнийг шийдвэрлэх арга замд санал оруулах зорилгоор бичсэн акдемик судалгаанд үндэслэсэн бодлогын судалгаа болно.
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тус зохицуулалтын хэрэглээг нэмэгдүүлснээр шүүх хуралдаан хойшлох тохиолдол буурах боломжтой гэж дүгнэсэн билээ.
Түлхүүр үг
иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, зарчим, түргэн шуурхай байх зарчим, диспозитив зарчим, шүүх хуралдаан, шүүх хуралдаан хойшлуулах, нотлох баримт, нотлох баримт гаргаж өгөх, хүндэтгэн үзэх шалтгаан, хэргийн оролцогчийн эрх, үүрэг, шүүгчийн захирамж, хугацаа
Бичигдсэн огноо
2019
Хуудсын тоо
85
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-03-15
Товч мэдээлэл үзсэн
2186
Бүрэн эхээр нь үзсэн
383
Эшлэлийн тоо
164
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх