Бүтээлийн нэр
ТЕЛЕМЕДИЦИН БУЮУ ЗАЙНААС ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Эрүүл мэнд
Бүтээлийн товч
Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал болох КОВИД-19 хэмээн аюулт өвчин улс орнуудад томоохон бэрхшээлүүдийг дагуулж байна. Нийгэм, эдийн засаг, техник технологи, хууль зүйн гэх бүхий л салбарт сөрөг нөлөөллийг үзүүлж байна. Монгол улсын хувьд ч энэ асуудлуудыг дагуулан сөрөг нөлөөлөл үүсгэж байна.

Улс орны хувьд нэн тэргүүний үйлчилгээ болох эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах явдал боловч цар тахлын нөлөөллөөр тэрхүү үйлчилгээг иргэд авахад хүндрэлтэй байдал үүсч түүнийг дагаад хуурамч эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. Үүнтэй холбогдуулан хүний амь нас, эрүүл мэндээр хохирох сөрөг үр дагавар үүсч байгаа бөгөөд түүнийг зохицуулах, хориглох, хянах хууль эрх зүйн орчин бий болгох зайлшгүй шаардлагатай болсон.

Иймд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх гарц болох телемедицин буюу зайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг иргэд хүргэх шаардлага гарч ирсэн. Тэрхүү хэрэгцээний хүрээнд үүсч болох хууль зүйн харилцааг зохицуулах талаар энэхүү судалгааны ажлыг сонгон авсан болно.

Судалгааны зорилго нь иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, цаг хугацаа алдахгүй, орон зайн алслалтаас үл хамааран найдвартай авах, хуурамч эм тариа, хууль бус эрүүл мэндийн үйлчилгээ бий болохоос сэргийлэх, хууль бус үйл ажиллагаа эрхлэгчид хүлээлгэх хууль зүйн хариуцлагыг бий болгоход оршино.

Дээрх зорилгын хүрээнд дараах зорилт дэвшүүлсэн болно. Үүнд:
- Телемедицин буюу зайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай ойлголт.
- Монгол улсад телемедицин буюу зайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хууль зүйн хариуцлага ба хүний эрх.
- Олон улсад телемедицин буюу зайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаарх зохицуулалт. /харьцуулсан судалгаа/

Судалгааг харьцуулалтын арга дээр суурилан гүйцэтгэсэн ба хууль зүйн баримт баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн. Энэ төрлийн цар тахалтай холбоотой судалгаа нь сүүлийн үед эрчимжиж байгаа боловч хууль зүйн үүднээс хийсэн судалгаа цөөн байгаа бөгөөд цаашид ч мөн энэхүү чиглэлээр судалгаа хийх хэрэгцээ шаардлагатай байгаа юм.

Судалгааны ач холбогдлын хувьд цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах, хяналтыг тогтолцоог бий болгохоос гадна цаашид эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд тэрхүү харилцааг хуульчлан хариуцлагажуулах эрх зүйн орчин бүрдэх юм.
Түлхүүр үг
хүний эрх, эрүү мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрх, цар тахал, ковид 19, телемедицин, зайн эмнэлгийн тусламж үйлчлилгээ
Бичигдсэн огноо
2021.05.18
Хуудсын тоо
66
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-05-18
Товч мэдээлэл үзсэн
1826
Бүрэн эхээр нь үзсэн
15
Эшлэлийн тоо
49
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх