Легал датагийн бүтээлийн сангаас эшлэл авахад хялбар боллоо

2 weeks ago

Санал болгож буй эшлэлийн загвар:

Н.Баярмаа “Монгол Улсын төрийн байгууллагын эрх зүйн байдал” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: legaldata.mn/b/1355

Та хуудсын дугаарыг нөхөхөө мартуузай.