"Финтекийн эрх зүйн зохицуулалт" сэдэвт видео хичээл байршлаа.

2 months ago

LegalData.mn болон Fidelitas Partners хамтран "Финтекийн эрх зүйн зохицуулалт" сэдэвт видео хичээлийг бэлтгэлээ. Энэхүү видео хичээлээр сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж буй финтекийн талаар болон финтек хамгийн амжилттай нэвтэрч буй зээлийн үйлчилгээ, компаниудад хамаарах эрх зүйн зохицуулалтын талаар авч үзнэ.