Захиргааны эрх зүйн хорооны 10 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулсан “Хүндэтгэлийн лекц”

1 month ago

Нээлтийн үгийг Монголын Хуульчдын Холбооны Ерөнхийлөгч, Хууль зүйн доктор П.Одгэрэл үг хэлэв.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга, Хууль зүйн доктор Д.Сүнжид “Захиргааны үйл ажиллагааны зарчим: Уснаас хуурай гарах уу?”

УДШ-ийн шүүгч, Хууль зүйн доктор Ц.Цогт “Захиргааны эрх зүй дэх Trojan Horse“ 

Асуулт, хариулт