Special Ep3: ChatGPT хуулийн салбарт

1 month ago

Энэ удаагийн дугаараар дэлхий дахинаа технологийн салбарт шуугиан дагуулж буй Chat GPT системийн хууль зүйн салбарт үзүүлж буй нөлөөллийн талаар мэдээлж байна.