Ep1 Хэм хэмжээний зөрчилдөөн | Judilogy Podcast

1 month ago

Энэ удаагийн дугаараар Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994) болон Прокурорын тухай хууль (2017)-ийн хэм хэмжээний зөрчилдөөнийг шүүхээс хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар хүргэж байна.

00:00 - Эхлэл

00:19 - Үйл баримт

03:10 - Шүүхийн шийдвэр

05:49 - Ижил төстэй маргаанууд гарсаар байгаа тухайд

07:21 - Дүгнэлт

08:29 - Анхааруулга

Дугаарт яригдсан шүүхийн шийдвэр:

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021.11.10-ны өдрийн 128/ШШ2021/0743 дугаар шийдвэр

https://shuukh.mn/single_case/8430?da...

Төсөөтэй шүүхийн шийдвэрүүд:

  1. Улсын Дээд шүүхийн 2018.11.05-ны өдрийн 428 дугаар тогтоол

https://shuukh.mn/single_case/1615?st...

  1. Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.07.22-ны өдрийн 119/ШШ2022/0026 дугаар шийдвэр

https://shuukh.mn/single_case/10304?s...