“Шүүх эрх мэдлийн индекс”-ийн санал асуулгад оролцохыг урьж байна

4 months ago

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт Хуульчдаа.

Монгол Улсад анх удаа шүүх эрх мэдлийн гол үзүүлэлтүүдээр “Шүүх эрх мэдлийн индекс”-ийг гаргах ажлыг Нээлттэй Нийгэм Форумаас санаачлан "Оюуны-Инноваци" ТББ хариуцан хэрэгжүүлж байна. Цаашид энэхүү индексийг 2-3 жил тутам тогтмол гаргадаг болно. Ингэснээр шүүхийн бие даасан, хараат бус байдал, шүүхийн шинэтгэлийн үйл явцад бодит үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, хариуцлагатай, үр нөлөөтэй шүүхийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах үнэлгээний систем бий болох юм.

Хуульчид Та бүхнийг доорх линк болон QR кодыг уншуулж Шүүх эрх мэдлийн индекс гаргах санал асуулгад идэвхтэй оролцохыг хүсье.

Шүүгч https://forms.gle/vyxixs8niYTvum9u5

Прокурор https://forms.gle/Jr5qWM3uo7PDfXb57

Өмгөөлөгч https://forms.gle/tiCzGRSGD2YB6JkQ8

Бусад хуульч https://forms.gle/Mn5RthjwH6bmFodw9

Иргэдийн төлөөлөгч https://forms.gle/rAyWioxsFmseCURq5

Асуумжийг бөглөхөд 10 минут орчим зарцуулах болно.