Уламбаяр Эрдэнэтуяа

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Шихихутуг ХЗДС

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-ын ХЗС, БНСУ-ын Хандун Глобаль ИС, Олон улсын хуулийн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
прокурор

1997 оноос прокуророор ажиллаж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх, гэмт этгээд, ялтан солилцох талаар судалж, хичээл зааж байгаа.

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 5385

Бүтээлүүд уншигдсан: 325

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2773