Цэдэвсономын Очгэрэл

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
Цагдаагийн академи

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль сахиулахын их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвийн эрхлэгч

Эрх зүйч, мэргэжилтэй, 2000 онд Цагдаагийн академи төгссөн. 2007 онд Цагдан хорих байрны аюулгүй байдлыг хангах тогтолцооны асуудлаар ҮТА-д магистрын зэрэг хамгаалсан. 2010 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА төгссөн. 2016 онд ХСИС-ийн дэргэдэх докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалсан. 2000 оноос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, 2015 оноос ХСИС-д ажиллаж байна.

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 4690

Бүтээлүүд уншигдсан: 213

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3037

Зохиогчийн бүтээлүүд