Эрдэнэжаргалын Нямбаатар

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
University Regensburg

Зэрэг цол авсан сургууль:
University Regensburg

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуулийн зөвлөх, Судлаач

Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 5715

Бүтээлүүд уншигдсан: 13

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2465