Пүрэвсүрэн Байгалмаа

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Судлаач

Монгол Улсад байгаль орчны болон уул уурхайн эрх зүйг хөгжүүлж, энэ чиглэлийн судалгаа шинжилгээ, сургалтыг шинэ шатанд гаргаж, дэлхий нийтийн чиг хандлагатай нийцүүлэх шаардлагатай гэж үздэг.

Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 1787

Бүтээлүүд уншигдсан: 150

Зохиогчийн профайл үзсэн: 426

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 П.Байгалмаа Уул уурхайн төслүүдийн нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд нөхөх олговор олгож буй практик Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2020-02-21 нөхөх олговор, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, орон нутгийн иргэдийн эрх ашиг, малчид
2 П.Байгалмаа “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн сөрөг нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд нөхөх олговор олгох эрх зүйн зохицуулалтын асуудал” Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-02-21 нөхөх олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, орон нутгийн иргэдийн эрх, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, Үндсэн Хуулийн эрх зүй, Ашигт малтмалын тухай хууль

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn