Төмөр-Очирын Азжаргал

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Хилийн цэргийн дээд сургууль Эрх зүйч мэргэжлээр

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-ОУХНУС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Дотоод хэргийн их сургууль, ахлах багш

Бүтээлийн тоо: 8

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн:

Бүтээлүүд уншигдсан:

Зохиогчийн профайл үзсэн: 335

Зохиогчийн бүтээлүүд