Бүтээлийн нэр
ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн болно.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Эрүү
Бүтээлийн товч
худал мэдээлэл тараасан гэх үндэслэлээр эсхүл нэр төрөө сэргээлгэх талаар иргэний болон эрүүгийн хэргийн журмаар өргөдөл гомдол, нэхэмжлэл гаргагчдын зонхилох хувийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд, төрийн албан хаагч, төрийн байгууллага эзлэх хандлагатай байна. глоб интернэшнл төвөөс жил бүр бэлтгэн гаргадаг хэвлэлийн эрх чөлөөний тайланд дурдахдаа 1999-2020 онд нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд болон гүтгэлэг, доромжлол, илт худал мэдээлэл тараахтай холбоотой шүүхээс шийдвэрлэгдсэн нийт 1079 иргэний болон эрүүгийн хэрэг байгаагаас 43.7 хувь нь сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд холбогдох хэрэг байв.

Худал мэдээлэл тараахтай холбоотой 17 хэргийг шүүхээс шийдвэрлэсний дотор хоёр нь нэг иргэнээс гаргасан гомдол буюу Уих-ын гишүүн, хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатарын гомдол байв. Энэхүү судалгаанд дээрх кейсийн шүүхийн шийдвэрийг сонгон авч судаллаа.

Уг судалгааг хийж гүйцэтгэхдээ 2015 онд Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгээс гаргасан шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг ашиглав.
Түлхүүр үг
гүтгэх, худал мэдээлэл тараах, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
19
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-01-01
Товч мэдээлэл үзсэн
686
Бүрэн эхээр нь үзсэн
40
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Б.Пүрэвсүрэн "Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ" Нээлттэй Нийгэм Форум. Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа: Цуврал 2. УБ., 2021
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх