Бүтээлийн нэр
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Үзэл бодол, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлыг хэрхэн хэрэглэж ойлгох талаар Ерөнхий тайлбар 34
Хэлбэр
Хууль зүйн орчуулга
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Олон Улсын нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэгт зааснаар Монгол Улсын иргэн итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Мөн зүйлийн 17-д зааснаар төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй.

Үндсэн хуулийн энэхүү заалтыг өргөтгөн баталгаажуулсан 1966 оны Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт (ИБУТЭОУП)-ыг Монгол улс 1974 онд соёрхон баталснаар үзэл бодолтой байх, үзэл бодлоо баримтлах, өөрчлөх эрх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, эсвэл илэрхийлэхгүй байх эрх чөлөөг бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрсөн билээ. ИБУТЭОУП-ын үзэл бодолтой байх эрх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан 19 дүгээр зүйлд НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 2011 оны 102 дугаар чуулганаар 34 тоот ерөнхий тайлбарыг баталсан. Энэ ерөнхий тайлбарт “үзэл бодолтой байх эрх” нь “хүний өв тэгш хөгжлийн зайлшгүй нөхцөл бөгөөд эдгээр нь аль ч нийгмийн язгуур мөн чанар, аливаа чөлөөт, ардчилсан нийгмийн тулгын чулуу мөн” гэж заасан.
Түлхүүр үг
үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, үзэл бодол, мэдээлэл олж авах эрх, ерөнхий тайлбар, иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт, 34 тоот Ерөнхий тайлбар
Бичигдсэн огноо
2011-07-19
Хуудсын тоо
9
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-19
Товч мэдээлэл үзсэн
2349
Бүрэн эхээр нь үзсэн
37
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Г.төв “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Үзэл бодол, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний асуудлыг хэрхэн хэрэглэж ойлгох талаар Ерөнхий тайлбар 34” (2011), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1354
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх