ГИТ Глоб Интернэшнл төв

Хууль зүйгээс бусад салбарын зохиогч

Төгссөн сургууль:
МУИС

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Төрийн бус байгууллага

Глоб Интернэшнл Төв нь 1999 онд байгуулагдсан цагаасаа эхлэн үзэл бодлын эрх, илэрхийллийн эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжих, сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрх, мэдээлэл авах эрх, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хамгаалах чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага юм.

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 5707

Бүтээлүүд уншигдсан: 352

Зохиогчийн профайл үзсэн: 592

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Г.Глоб Интернэшнл төв Үзэл бодолтой байх эрх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөө Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 • Үзэл бодолтой байх эрх • Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө • Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө • Мэдээллийн эрх чөлөө • Сонгуулийн үеэр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өмчлөлийн ил тод байдлыг хангах • Өөрийн зохицуулалтыг хөхиүлэн дэмжих • Нэр төр гутаахын эсрэг хууль тогтоомжийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх • Зохицуулах байгууллагын хараат бус байдлыг хангах • Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба сонгуулийн үеэрх улс төрийн эрх Цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
2 Г.Глоб Интернэшнл төв Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 Сэтгүүлчийн мэргэжлийн эрх Сэтгүүлчийн ёс зүй Цагдан хяналт буюу цензур Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Сэтгүүлчийн эрхйг хамгаалах механизм Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх
3 Г.Глоб Интернэшнл төв Гүтгэлэг доромжлол гэмт хэрэг мөн үү? Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 Гүтгэлэг, доромжлолын тухай ойлголт, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, гүтгэлгийн эсрэг эрүүгийн хууль, иргэний хууль дахь гүтгэлгийн тухай заалтууд
4 Г.Глоб Интернэшнл төв Хэвлэлийн эрх чөлөөний мониторингийн тайлан Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-03-02 Мэдэх эрх, хэвлэлийн эрх чөлөө, мэдээллийн аюулгүй байдал, сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
5 Г.Глоб Интернэшнл төв ХЭВЛЭЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-05-06 Хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний зөрчил, хэвлэн нийтлэх эрх, сэтгүүлчийн аюулгүй байдал, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө
6 Г.Глоб Интернэшнл төв Are Defamation and insult crime? Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-05-07 гүтгэлэг, доромжлол, худал мэдээлэл тараах, илт худал мэдээлэл тараах, эрүүгийн хуулийн худал мэдээлэл тараах, иргэний нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд
7 Г.Глоб Интернэшнл төв Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй. Нэр төр гутаах, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх ба өөрийн зохицуулалт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-05-07 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг, үндсэн суурь эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, нэр төр гутаах, цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрийн зохицуулалтын байгууллага

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn