Глоб Интернэшнл төв

Хууль зүйгээс бусад салбарын зохиогч
Бусад

Бүтээлийн тоо: 10

Бүтээлийн товч үзсэн: 24294

Бүтээл уншсан: 619

Профайл үзсэн: 2681

Мэргэжлээрээ ажилласан жил:

Боловсрол:

  • МУИС

Туршлага:

  • Глоб Интернэшнл Төв нь 1999 онд байгуулагдсан цагаасаа эхлэн үзэл бодлын эрх, илэрхийллийн эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжих, сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрх, мэдээлэл авах эрх, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хамгаалах чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага юм.

Бүтээлүүд