ГИТ Глоб Интернэшнл төв

Хууль зүйгээс бусад салбарын зохиогч

Төгссөн сургууль:
МУИС

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Төрийн бус байгууллага

Глоб Интернэшнл Төв нь 1999 онд байгуулагдсан цагаасаа эхлэн үзэл бодлын эрх, илэрхийллийн эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжих, сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрх, мэдээлэл авах эрх, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хамгаалах чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага юм.

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 8627

Бүтээлүүд уншигдсан: 427

Зохиогчийн профайл үзсэн: 854

Зохиогчийн бүтээлүүд