Бүтээлийн нэр
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал (гарын авлага)
Хэлбэр
Гарын авлага, аргачлал
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Сүүлийн жилүүдэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, сэтгүүлчдийн хувийн аюулгүй байдалд халдсан хэрэг, мөн мөрдөх, баривчлах, хорих, мэдээлэл өгөхөөс татгалзах зэргээр үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжид сөргөөр нөлөөлөх, сэтгүүлчдийн эсрэг үйлдсэн гэмт хэргийг мөрдөн шалгахгүй, эрэн сурвалжлах арга хэмжээ авалгүй орхидог хэргийн тоо санаа зовохуйц хэмжээнд өсөх хандлагатай байна.
ЮНЕСКО болон Сэтгүүлчдийг хамгаалах Хороо (CPJ), Хил хязгааргүй сурвалжлагчид (RSF), Мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын институт (INSI), Үзэл бодлын чөлөөт илэрхийллийг дэмжин хамгаалах олон улсын сүлжээ (IFEX), Бүх Америкийн хэвлэлийн нийгэмлэг (IAPA) зэрэг бусад байгууллагын цуглуулсан мэдээ баримтад мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа алдсан хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, сэтгүүлчдийн талаар айдас төрүүлэхүйц тоо баримт дурдагдах болов.
Түүнээс гадна Үзэл бодлын чөлөөт илэрхийллийг дэмжин хамгаалах олон улсын сүлжээний мэдээлснээр, эдгээр төрлийн арван гэмт хэргийн ест нь гэм буруутай этгээдийг мөрдөн шалгадаггүй. Ял шийтгэлгүй үлдээнэ гэдэг нь хүний эрхийг зөрчсөн этгээдийн асуудлыг шүүхээр шийдвэрлэх арга хэмжээ авалгүй өнгөрөөхийг хэлнэ. Энэ нь сэтгүүлчдэд хүч хэрэглэдэг байдлыг улам гааруулдаг бөгөөд үүний эсрэг шийдвэртэй арга хэмжээ авах шаардлагатай.
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, тэдний амийг хороосон этгээдийг ял шийтгэлгүй үлдээхтэй тэмцэх нь Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 19 дүгээр зүйлээр баталгаажсан хүний үндсэн эрх болох үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө нь хувь хүний эрх ба үүний төлөө хэнийг ч хороох ёсгүй. Энэ нь иргэдийн яриа хэлэлцээ, оролцоог хангаж, ардчиллыг хөхиүлэн дэмжих замаар тэднийг чадавхжуулж, тогтвортой, бие даасан хөгжлийг бүтээгч хамтын эрх.
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, ялангуяа хэвлэлийн эрх чөлөөг боогдуулснаар мэдээлэлтэй, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгэм бүрэлдэн тогтнох аргагүй юм. Сэтгүүлчид аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлд иргэд чанартай үнэн бодит мэдээллийг хялбар олж, үр дүнд нь олон зорилго биелэгдэнэ. Тиймээс, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, сэтгүүлчдийн амийг хороосон хэргийг мөрдөн шалгахгүй үлдээх нь гэмт этгээдийг зөвхөн ял шийтгэлгүй үлдээгээд зогсохгүй, сэтгүүлч үүргээ биелүүлэх боломжгүй болж, нийгэмд тэдний үзэл бодлоо илэрхийлсэн дуу хоолой үгүйлэгдэж, айлган сүрдүүлдэг, хүч хэрэглэдэг нөхцөл нь өөрийн цензурийг төрүүлж, улмаар хэвлэлийн эрх чөлөө дарамтанд өртөнө.
Түлхүүр үг
Сэтгүүлчийн мэргэжлийн эрх
Сэтгүүлчийн ёс зүй
Цагдан хяналт буюу цензур
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах
асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Сэтгүүлчийн эрхйг хамгаалах механизм
Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх
Бичигдсэн огноо
2015
Хуудсын тоо
38
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-07-27
Товч мэдээлэл үзсэн
1433
Бүрэн эхээр нь үзсэн
15
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх