Бүтээлийн нэр
Үзэл бодолтой байх эрх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөө
Зохиогч
ГИТ Глоб Интернэшнл төв , Л.Галбаатар, Д.Мөнхбүрэн, Х.Наранжаргал, Б.Пүрэвсүрэн
Хэлбэр
Гарын авлага, аргачлал
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Хэвлэл мэдээллийн шинжээч, хуульчдын бүрэлдэхүүнтэй багаас НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл 2015 оны 5 дугаар сарын 5-нд Монгол Улсын Хүний эрхийн төлөв байдлын Үндэсний тайланг хэлэлцэх явцад 8 улсаасҮзэл бодолтой байх эрх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөөг бататган хамгаалах, ялангуяа үндэсний хууль тогтоомжоо 1974 онд соёрхон баталсан ИБУТЭОУП-ын 19 дүгээр зүйлд нийцүүлэх, зохицуулалтын байгууллагын хараат бус байдлыг хангах, сэтгүүлчдийн айдас хүйдэсгүйгээр сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаагаа эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх, нэр төр гутаах Эрүүгийн хуулийн заалтыг халах, сэтгүүлчийн нууц эх сурвалж, шүгэлдэгчийг хамгаалах зэрэг зөвлөмж өгсөн билээ. Энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор энэ гарын авлагыг бэлтгэлээ. Гарын авлагад үзэл бодолтой байх, түүнийгээ баримтлах эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний гол үзэл санаа, үзэл баримтлал, тэдгээрийг хязгаарлахад заавал дагаж мөрдөх хэм хэмжээ, зарчим буюу зохих ёсны хангалттай үндэслэл, мэдээллийн нийгмийн үйл явцад интернэтийн орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, эрх чөлөөний онцлогийн тухай тусгасан болно.
Түлхүүр үг
Үзэл бодолтой байх эрх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө , хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, сонгуулийн үеэр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өмчлөлийн ил тод байдлыг хангах, өөрийн зохицуулалтыг хөхиүлэн дэмжих, нэр төр гутаахын эсрэг хууль тогтоомжийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх, зохицуулах байгууллагын хараат бус байдлыг хангах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба сонгуулийн үеэрх улс төрийн эрх, цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
Бичигдсэн огноо
2016
Хуудсын тоо
57
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-07-27
Товч мэдээлэл үзсэн
1731
Бүрэн эхээр нь үзсэн
99
Эшлэлийн тоо
63
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх