Бүтээлийн нэр
Дисинфодемик буюу хуурамч мэдээллийн цар тахал
Хэлбэр
Гарын авлага & Аргачлал
Салбар
Мэдээллийн нууцлал & Цахим эрх зүй
Бүтээлийн товч
КОВИД-19 цар тахлын талаарх хуурамч мэдээлэл нь цар тахлын хэмжээнд тарж байна. НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гуттеришийн хэлж буйгаар, хямралт үеийн “бидний дайсан бол ташаа мэдээллийн эрчтэй нэмэгдэж буй давалгаа юм.” Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) КОВИД-19-ийн эргэн тойрон дахь хуурамч мэдээллийг тодорхойлохдоо цар тахлын гол хөдөлгөгч хүч болохынх нь хувьд “massive infodemic” буюу “асар их мэдээллийн цар тахал” гэжээ.

Энэхүү цуврал бодлогын баримт бичиг буюу хоёр хураангуйн эхнийх нь “хуурамч мэдээлэл” хэмээх нэр томъѐог хуурамч бөгөөд болзошгүй сөрөг нөлөө бүхий контентийн талаар өгүүлэхдээ өргөн утгаар ашиглана. Тухайн сөрөг нөлөө нь цар тахлын үед үхлийн үр дагаварт ч хүргэж болно. Батлагдаж, нотлогдоогүй аливаа агуулгыг боловсруулж, түгээж байгаа зорилгоор нь хуурамч мэдээллийг (disinformation) хуудуутай (ташаа) мэдээллээс (misinformation) ялгах боломжтой. Хувийн ашиг сонирхлын үүднээс худал эмчилгээний талаар контент боловсруулах нь хуурамч мэдээллийн (disinformation) нэг жишээ юм. Гэхдээ үүнтэй ижил контентийг үнэн гэж итгээд түүнийгээ бусдад хэрэгцээтэй хэмээн хуваалцсан ч үүнийг мөн адил хуурамч мэдээлэл гэж тодорхойлж болно.

КОВИД-19-тэй холбоотой хуурамч, хуудуутай мэдээллийн хариу үйлдлийн аль аль нь хүмүүсийн янз бүрийн сэдлээс хамаарч өөр өөр байж болно. Тухайлбал, боловсрол бол хуурамч мэдээллийн хэсэгчилсэн “эмчилгээ” болохын зэрэгцээ луйвраар мөнгө олох явдлыг таслан зогсоох нь хуурамч мэдээллийг бууруулах бас нэг арга зам юм. Гэхдээ зорилгоосоо үл хамааран хуурамч агуулгын үр нөлөө ижил байж болно. Аль ч тохиолдолд хуурамч мэдээлэлд эрчимтэй автсанаар хүмүүс мэдлэг мэдээлэлгүй хоцрох бөгөөд энэ нь улмаар ноцтой үр дагаварт хүргэж болзошгүй.

Энэхүү бодлогын хураангуй болон түүний дагалдах баримт бичигт хуурамч, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл үүсгэх, түгээх сэдэл гэхээсээ илүүтэйгээр, түүний хор уршигтай үр дагаварт анхаарал хандуулан, хуурамч мэдээлэл гэх нэр томъёоны хэрэглээг өргөн утгаар тайлбарлана.
Түлхүүр үг
Цар тахал, худал мэдээлэл, мэдээллийн эрх чөлөө, мэдэх эрх, бодлогын хураангуй, хуурамч мэдээлэл,
Бичигдсэн огноо
2020-01-29
Хуудсын тоо
30
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-19
Товч мэдээлэл үзсэн
1917
Бүрэн эхээр нь үзсэн
28
Эшлэлийн тоо
30
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Г.төв “Дисинфодемик буюу хуурамч мэдээллийн цар тахал” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1352
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх