Бүтээлийн нэр
Эзэрхийлсэн худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизм: Гадаад орны туршлага ба Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Гэрээ & Үүргийн эрх зүй, Хэрэглэгчийн эрх
Бүтээлийн товч
Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн хөдөлгөгч хүч нь хувийн хэвшил байдаг ба компани нь хувийн хэвшлийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг билээ. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад бизнесийн байгууллага тэр дундаа компани байгуулах нь түгээмэл болсон. Үүнтэй уялдаад манай улс компанийн тухай хуулийн зохицуулалтыг сайжруулан 2011 онд “Компанийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-ыг батлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хувьцаат компанийг олноор байгуулж, хөрөнгийн биржийг хөгжүүлэх зорилгыг ч мөн төрийн зүгээс баримталж байна. Улс орнуудын хувьд эдийн засгийн нэг гол хөдөлгөгч хүч болох компаниуд хоорондын асуудал хурцаар хөндөгддөг. Учир нь зах зээлийн нийгэмд илүү хүчтэй, мөнгөтэй компани бусад компанийг зах зээлээс шахан гаргах, эсхүл өөрийн компанидаа нэгтгэх зэрэг аргуудыг ашиглан зах зээлд ноёрхлоо тогтоодог. Үүнийг хэрэгжүүлэх нэг арга нь hostile takeover буюу эзэрхийлсэн худалдан авалт гэх ойлголт бөгөөд АНУ, Япон зэрэг өндөр хөгжилтэй улсууд уг асуудлаас сэргийлэх эрх зүйн механизмыг бий болгон хэрэгжүүлж байна. Хэдийгээр манай улсын хувьд эзэрхийлсэн худалдан авалтын тодорхой хэрэг, маргаан үүсээгүй байгаа ч үүсч болохуйц нөхцөл байдал бий болсон учир уг өгүүллэгээр АНУ болон Япон улсын эзэрхийлсэн худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизм болон Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт ямар байгаа талаар хөндөхийг зорьсон болно.
Түлхүүр үг
Хувийн хэвшил, компани, hostile takeover, Компанийн тухай хууль, хөрөнгийн бирж, АНУ, Япон
Бичигдсэн огноо
2013-06-22
Хуудсын тоо
7
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-05-21
Товч мэдээлэл үзсэн
233
Бүрэн эхээр нь үзсэн
9
Эшлэлийн тоо
13
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Эзэрхийлсэн худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизм: Гадаад орны туршлага ба Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт” (2013), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1977
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1 Анг. Hostile takeover

2 Анг. Friendly takeover

3 武井一浩「第1章 企業買収防衛戦略の必要性と正当性」武井一浩ほか編『企業買収防衛戦略』商事法務, 2004、pp.4-5 に基づき作成。 

4 Европд эзэрхийлэн худалдан авалтаас урьдчилан сэргийлэх механизмыг АНУ, Япон улстай адилаар олон механизмын сонголтыг хуульчлаагүй ч олон төрөлт хувьцааны аргыг түгээмэл ашигладаг. Гэхдээ уг өгүүллэгээр уг загварын талаар хөндөхгүй болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу. Тухайлбал ТУЗ-ийн гишүүдийн жилийн орлогыг 5-10 дахин нэмэгдүүлэн олгохоор зааж болно.

5 Тухайлбал ТУЗ-ийн гишүүдийн жилийн орлогыг 5-10 дахин нэмэгдүүлэн олгохоор зааж болно. 

6 Анг. stakeholder

7 ISSホームページ 2004 Postseason Report, pp.7-8. <http://www.issproxy.com/pdf/2004ISSPSR.pdf> (last access 2005.1.18).

8 Компанийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 35 дугаар зүйл.

9 Компанийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 36 дугаар зүйл.

10 "Хөдөлмөрийн тухай хууль" 1999 он, 42 дугаар зүйл.

11 Компанийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 18 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг.

12 Компанийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг.

13 "Компанийн засаглал, Компанийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал" Б.Амарсанаа, 2012 он. т. 17.