Бүтээлийн нэр
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн харьцуулалт \2002 болон 2013 он\
Хэлбэр
Судалгааны тойм, тойм судалгаа
Салбар
Үнэт цаас
Бүтээлийн товч
Уг харьцуулалт нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2002 оны Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон 2013 онд батлагдаж, 2014.01.01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхлэхээр хуульчлагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын зүйл, хэсэг, заалтын төсөөтэй болон ялгаатай талыг илрүүлэхэд чиглэсэн болно. Харьцуулалтын үндсэн бүтэц нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон шинээр батлагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын зүйл, хэсэг, заалтыг харилцан төсөөтэй харилцааг зохицуулсан шинжээр нь хүснэгтэд харгалзуулан тавьсан болно. Хүснэгтийн “тайлбар” хэсэгт одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон шинээр батлагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөөтэй болон ялгаатай тал, өөрчлөлт, түүнчлэн шинээр тусгасан зүйл заалтаас хамааралтайгаар үүсч болох үр дагаварыг дэвшүүлсэн болно.

2013-2014 онд хийгдсэн харьцуулалт тул Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад 2014 оноос хойш орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд тусгагдаагүй болохыг анхаарна уу.
Түлхүүр үг
үнэт цаас, санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаа, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн харьцуулалт
Бичигдсэн огноо
2013-2014
Хуудсын тоо
111
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-11-30
Товч мэдээлэл үзсэн
5302
Бүрэн эхээр нь үзсэн
308
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх