Сүхбаатарын Сүхчулуун

Хууль зүйн магистр
Судлаач

Бүтээлийн тоо: 16

Бүтээлийн товч үзсэн: 73500

Бүтээл уншсан: 3991

Профайл үзсэн: 8103

Мэргэжлээрээ ажилласан жил: 1

Мэргэшсэн салбар: Хүрээлэн буй орчны эрх зүй(Environmental law), захиргааны эрх зүй (Administrative law), захиргааны процессийн эрх зүйн асуудал (issues in administrative procedure)

Боловсрол:

 • 2009-2014 он. Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, бакалавр
 • 2015-2017 он. Япон Улс, Нагояа Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль LL.M
 • 2017-2020 он. Япон улс, Нагояа Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, докторын хөтөлбөрт суралцаж байна.

Туршлага:

 • 2014-2015 он. Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар, судлаач

Ур чадвар, сонирхол, хобби

 • Ном, сурах бичиг: Очи-Ай Сэйчи, "Компанийн эрх зүйн үндсэн ойлголт" хамтарсан орчуулга, Адмон хэвлэл, Уб хот.,2017 он.
 • Өгүүлэл, нийтлэл:
 • “Шүүгчийн ёс зүйн зөрчилд холбогдох сахилгын арга хэмжээ ба шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээг ялгаатай авч үзэх нь” Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015 оны №1
 • “Осака хотын олон улсын нисэх буудлын хэрэг шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний орчуулга”, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2017 он №4
 • “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, түүний асуудал” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2018 он №4
 • “Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь (Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж)” . Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №1
 • Байгаль орчинд учирсан хохирол, нөхөн сэргээлтийн зардлыг бохирдуулагч компаниас гаргуулах тухай нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон Засаг даргын нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2020 он №3
 • 新・環境法シリーズ(第103回)モンゴルにおける環境公益訴訟の法制度と今後の課題 "Монгол Улс дахь хүрээлэн буй орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлын нэхэмжлэл гаргах тогтолцоо, түүний асуудал" [in Japanese] 環境管理 = Environmental management
 • 環境管理 = Environmental management 56(9), 61-66, 2020-09

Гадаад хэл
English, Japanese

Бүтээлүүд