Бүтээлийн нэр
Парламентын мөрдөн шалгах эрх мэдэл ба түүний эрх зүйн зохицуулалт, монгол улсын парламентэд нэвтрүүлэх шаардлага, гадаад орны туршилга, харьцуулалт (2013 он)
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэхүү илтгэлд Монгол улсын парламентын эрх мэдэл, хяналт шалгалтын талаарх эрх зүйн зохицуулалт, түүний үр нөлөөг судалж, парламентын хяналт шалгалтыг төгөлдөржүүлэхэд илтгэгчийн зүгээс өөрийн дүгнэлт, саналыг дэвшүүлсэн болно. Тодруулбал: Парламентын мөрдөн шалгах эрх мэдлийг УИХ-д нээлттэй болгож, хэрэгжих боломжтойгоор хуульчлах явдал нь эрх мэдэл хувиарлах онолын дагуу хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн хооронд хяналт,тэнцвэр бодитоор оршин байх зарчмыг хангахад чиглэсэн эрх зүйн арга хэрэгсэл болохыг Япон, АНУ, ХБНГУ, ОХУ, Франц, Турк зэрэг орны туршилга дээр үндэслэн дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг
парламент, парламентын эрх мэдэл, парламентын хяналт, парламентын мөрдөн шалгах эрх мэдэл
Бичигдсэн огноо
2013-04-11
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-06-25
Товч мэдээлэл үзсэн
3817
Бүрэн эхээр нь үзсэн
127
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
С.Сүхчулуун “Парламентын мөрдөн шалгах эрх мэдэл ба түүний эрх зүйн зохицуулалт, монгол улсын парламентэд нэвтрүүлэх шаардлага, гадаад орны туршилга, харьцуулалт (2013 он)” (2013), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/361
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх