Бүтээлийн нэр
Үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах эрх зүйн зохицуулалт
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Үнэт цаас
Бүтээлийн товч
Шүүхээр шийдвэрлэж буй маргааны хувьд үнэт цаасны арилжааг хүчингүйдтооцуулах, өмчлөгчийн хувьцааг буцаан байршуулах нэхэмжлэлтэй хэрэгтохиолдож байна. Дээрх агуулга бүхий нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг,маргааныг шүүхээр шийдвэрлэсэнтэй холбоотойгоор үнэт цаас эзэмшигчийнэрх зөрчигдөх байдал ажиглагдаж байна. Энэ нь үнэт цаасны арилжаагхүчингүйд тооцуулахтай холбогдох Иргэний хууль болон бусад холбогдох эрхзүйн хэм хэмжээний зохицуулалт, түүний хэрэглээний болон тайлбарынасуудалтай зарим талаараа холбогдох тул энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Энэхүү бүтээлд үнэт цаасны арилжааг хүчингүй болгохтой холбоотой иргэний хууль, үнэт цаасны тухай хууль болон холбогдох бусад эх сурвалжид хэрхэн зохицуулсан байдаг, тухайн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудал хийгээд гадаад орнуудын эрх зүйн зохицуулалт хэрхэн зохицуулагдсан байдаг талаар авч үзсэн болно. Мөн 2002 оны Үнэт цаасны тухай хууль болон 2013 оны Үнэт цаасны тухай хуулийн адил төсөөтэй зохицуулалт хийгээд ялгаатай байдлыг хүснэгт хэлбэрээр хавсарган оруулсан болно.
Түлхүүр үг
үнэт цаас, үнэт цаасны зах зээл, үнэт цаасны арилжаа, үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах
Бичигдсэн огноо
2014.05.20
Хуудсын тоо
39
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-10-11
Товч мэдээлэл үзсэн
5026
Бүрэн эхээр нь үзсэн
585
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх