Бүтээлийн нэр
Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Өмчийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэхүү илтгэлд Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсэгт заасан эрхээ хэрэгжүүлэхэд саад болж буй үйлдлийг зогсооход чиглэсэн шаардах эрхийн талаарх онолын тайлбар, түүнчлэн эрх зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсооход чиглэсэн шаардах эрхийн хүрээг хэрхэн өргөжүүлэн авч үзвэл зохилтой талаарх онолын үзэл санааг авч үзэх болно. Тодруулбал, байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дэхь хэсэгт заасан эрх зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсооход чиглэсэн шаардах эрхийг хэрхэн хэрэгжүүлбэл зохистой талаарх хувь судлаачын дүгнэлт, саналаа уг илтгэлээд дамжуулан хүргэхийг зорьсон болно. Тус илтгэл нь "Шүүх эрх мэдэл" сэтгүүлийн 2019 оны 1 дүгээр дугаарт хэвлэгдсэн болно.
Түлхүүр үг
өмчлөх эрх, өмчлөх эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, байгаль орчин, иргэний хуулийн 106.2
Бичигдсэн огноо
2019-08-12
Хуудсын тоо
6
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-05-15
Товч мэдээлэл үзсэн
4892
Бүрэн эхээр нь үзсэн
255
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
С.Сүхчулуун “Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь” (2019), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/518
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх