Бүтээлийн нэр
ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ АСУУДАЛ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр батлагдаж, мөн оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөн билээ. Энэхүү өгүүлэлд 2016 оны Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт болох нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу захиргааны хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг судалж, хууль зүйн хувьд тодорхой тайлбар шаардлагатай зүйл заалтыг илрүүлэхэд чиглэсэн болно. Ингэхдээ, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3 дахь хэсэгт хуулиар тусгайлан эрх олгогдсоноос бусад нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд нь хүрээлэн байгаа орчин, хүүхдийн эрх, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй гэсэн зохицуулалтаас хүрээлэн байгаа орчинтой холбоотой асуудлыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн зохицуулалттай уялдуулан тус өгүүлэлд авч үзсэн болно. Нийтийн эрүүл мэнд, хүүхдийн эрх, нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах тухайд уг өгүүлэлд авч үзээгүй болохыг дурдах нь зүйтэй. Тус илтгэл нь "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлийн 2018 оны 4 дүгээр улиралд хэвлэлтэд гарсан болно.
Түлхүүр үг
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд, зөрчигдөж болзошгүй нийтийн ашиг сонирхол
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-25
Товч мэдээлэл үзсэн
3491
Бүрэн эхээр нь үзсэн
292
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх