Бүтээлийн нэр
Улсын дээд шүүхээс хууль тайлбарлах, хуулийн нэг мөр, зөв хэрэглээг хангах асуудал
Зохиогч
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Хуулийн тайлбар
Бүтээлийн товч
Энэхүү бүтээл нь цаг хугацааны хувьд 2014 оны 06 дугаар сард боловсруулагдаж байсан. Тухайн үед Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 17.3.1 дэх заалтын дагуу Улсын дээд шүүх хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэхээс гадуур, тогтоол гаргах хэлбэрээр хууль тайлбарлах явдлаас татгалзаад байсан билээ.

Энэхүү бүтээлээр дараах хэд хэдэн асуудлаар төвлөрч судалгаа хийсэн болно.
1. УДШ-ээс хуулийг абстракт байдлаар тайлбарлах нь зөв, зүйтэй эсэх?
2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 50.1.4 дэх заалтыг тайлбарлах (Үндсэн хуульд УДШ хуулийг абстракт эсвэл казуаль байдлаар тайлбарлах тухай тусгагдсан эсэх)
3. Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 17.3.1 дэх заалттай холбоотой одоо байгаа УДШ-ийн абстракт тайлбаруудыг хэрхэн хэрэглэх
4. Цаашид УДШ хуулийг зөвхөн казуаль байдлаар тайлбарлана гэж үзвэл юунд анхаарах, түүний давуу тал, ач холбогдлын эсэх тухай авч үзсэн.
5. Дээрх асуудлуудад хариулт олохын тулд хуулийн тайлбарын тухай ойлголт, Социалист эрх зүйн тогтолцоотой улс орнуудын хууль тайлбарлах тухай Үндсэн хуулийн зохицуулалт, УДШ-ээс казуаль байдлаар хууль тайлбарлах замаар хуулийн хийдлийг арилгах, эрх зүйг хөгжүүлэх, хууль хэрэглээний нэгдмэл практик тогтоох боломжтой тухай авч үзсэн.
Түлхүүр үг
Хуулийн тайлбар, хууль тайлбарлах, Улсын дээд шүүхийн тайлбар, абстракт тайлбар, казуаль тайлбар.
Бичигдсэн огноо
2014 он
Хуудсын тоо
84
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-01-28
Товч мэдээлэл үзсэн
6016
Бүрэн эхээр нь үзсэн
660
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх