Ашим Базар

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Монгол Улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөллийн "Хэруга Партнерс" ХХН-ийн гишүүн, өмгөөлөгч

2014 онд Монгол Улсын их сургуулийг төгссөн. 2016 онд хуульчийн шалгалтаа өгч, 2017 онд зөвшөөрлөө авсан. 2017 оноос өмгөөллийн нөхөрлөл үүсгэн байгуулж, нөхөрлөлийн үүсгэн байгуулагч өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 11527

Бүтээлүүд уншигдсан: 1014

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3192