Бүтээлийн нэр
ГЕРМАН, ОРОС, АВСТРИ, ЛАТВИ, СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХЭД МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос улсын үндсэн хуулийн шүүхэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дараах бүрэлдэхүүн асуудлыг харьцуулан судлав:

1. Судалгааны аргачлал ба харьцуулан судлах улсыг сонгосон шалгуур
2. Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хууль ба журам
3. Хуралдааны бүрэлдэхүүн
4. Ил тод, нээлттэй байдлыг хангах
5. Хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчид
6. Үндсэн хуулийн шүүхэд хандах хэлбэр, үндэслэл
7. Хэрэг хуваарилах
8. Үндсэн хуулийн шүүхийн хэлэлцүүлэг
9. Шийдвэр гаргах, хүргүүлэх, нийтлэх
10. Шийдвэрийн биелэлтийг хангах
11. Маргааны төрлөөс хамаарсан процессын нарийвчилсан хэм хэмжээ
12. Санал дүгнэлт
Түлхүүр үг
Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос, үндсэн хуулийн шүүхийн процесс, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, хуралдааны бүрэлдэхүүн, ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчид, үндсэн хуулийн шүүхэд хандах хэлбэр, үндэслэл, хэрэг хуваарилах, үндсэн хуулийн шүүхийн хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргах, хүргүүлэх, нийтлэх, шийдвэрийн биелэлтийг хангах
Бичигдсэн огноо
2019-9-20
Хуудсын тоо
63
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-03-24
Товч мэдээлэл үзсэн
3155
Бүрэн эхээр нь үзсэн
160
Эшлэлийн тоо
183
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Н.Отгончимэг "Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос улсын Үндсэн хуулийн шүүхэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Харьцуулсан судалгаа" УБ., 2019
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх