Бүтээлийн нэр
Татварын өршөөл үзүүлэх бүрэн эрхийг үндсэн хуульт ёсны үүднээс тайлбарлах нь:
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Эдийн засгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэ өгүүллээр Улсын Их Хурлын өршөөл үзүүлэх бүрэн эрхийн хүрээ, хязгаарын асуудлыг татварын өршөөлийн жишээ дээр авч үзэхийг зорьсон. Улсын Их Хурал “өршөөл үзүүлэх шийдвэр гаргах” онцгой бүрэн эрхийн хүрээнд татварын өршөөлийн хуулийг баталж, 2008 онд анх удаа хэрэгжүүлсэн. Мөн уг хуулийн хэрэгжилт, нийгэмд үзүүлсэн үр нөлөө тодорхойгүй байтал, олон нийтэд нээлттэй бус байдлаар 2015 онд Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг баталж, дахин өргөн хүрээний өршөөл үзүүлсэн. Өршөөлийн зэрэгцээ тайлан мэдээг хүлээн авах албан тушаалтан нь мэдүүлж буй орлого, тэдгээрийн эх үүсвэр, хэмжээ, үнэ, өртгийг нууцлах ёстой бөгөөд түүнийг нотлох баримтаар үнэлэх, эрх бүхий байгууллагаас гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг хориглосон. Энэ нь албан татвар, хүү, торгууль, алданги зэрэг улсын төсөвт орох ёстой орлогыг төлөхгүй байх, хариуцлагаас чөлөөлөгдөхийн зэрэгцээ хөрөнгө орлогын эх үүсвэрийг эрх бүхий хяналтын байгууллагаас шалгах боломжийг хязгаарласан юм.
Улсын Их Хурал дээрх байдлаар өршөөл үзүүлэх эрхээ өргөжүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн уламжлалтай. Татварын өршөөлийн хүрээнд хариуцлагаас чөлөөлөх, нэмэлтээр татвараас чөлөөлөх, мэдээллийг нууцлах, хяналт шалгалт явуулах нөхцлийг хязгаарлах нь эерэг гэхээсээ илүү сөрөг үр дагавартай болохыг зарим судлаачид бүтээлдээ дурджээ. Иймд УИХ-ын өршөөл үзүүлэх бүрэн эрхийг үндсэн хуульт ёсны үүднээс авч үзэх, энэ үүднээс 2008, 2015 оны татварын өршөөлийн хэрэгжилт, үр дагаврыг товч хөндөнө.
Түлхүүр үг
Татварын өршөөл, Татварын өршөөлийн тухай хууль, Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, татварын өршөөлийн талаар гадаад орны туршлага
Бичигдсэн огноо
2019
Хуудсын тоо
15
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-06-19
Товч мэдээлэл үзсэн
3134
Бүрэн эхээр нь үзсэн
207
Эшлэлийн тоо
38
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх