Дугаржавын Ренчиндорж

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль, Удирдлагын академи Төрийн албаны сургууль (2018-2019)

Зэрэг цол авсан сургууль:
Цол, зэрэггүй

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
ХНХЯ-ны хуулийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч

Хөдөлмөрийн яамны хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн (2012-2016), Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, ахлах шинжээчээр 2016 оноос ажиллаж байна.

МХХ-ны гишүүн хуульч, МХХ-ны Зөвлөлийн гишүүн (2019 оноос)

Жич: www.legaldata.mn цахим санд байршуулсан миний судалгааны өгүүлэл, ажлууд нь судлаачийн хувиар бичигдсэн бөгөөд албаны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно.

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 32418

Бүтээлүүд уншигдсан: 2359

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3591

Зохиогчийн бүтээлүүд