Бүтээлийн нэр
ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИУДАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль, Эрүү
Бүтээлийн товч
Уг судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын (ННФ) дэмжлэгтэйгээр өршөөлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, үр нөлөөг сайжруулах арга замыг эрэлхийлэх зорилгоор хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгаагаар (1) эрүүгийн өршөөл, (2) татварын өршөөлийн асуудлыг боловсронгуй болгох, өршөөлийн үр нөлөө, боловсруулалт, судалгааг сайжруулах гэсэн 3 үндсэн зорилтын хүрээнд санал, зөвлөмж боловсруулав. Уг судалгаагаар боловсруулсан санал, зөвлөмж нь гагцхүү судалгааны багийн судалгааны үр дүн, итгэл үнэмшилд тулгуурласан бөгөөд судалгаа нь зарим талаар төрийн болон албаны нууцтай холбоотой асуудалтай тулгарч, уг асуудлыг хөндөх боломж бүрдээгүй болно.
Түлхүүр үг
Эрүүгийн өршөөл, Өршөөлийн хуулиуд, Татварын өршөөл, Татварын өршөөлийн тухай хууль, Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, өршөөлийн талаар гадаад орны туршлага, өршөөлийн хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө
Бичигдсэн огноо
2019
Хуудсын тоо
100
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-17
Товч мэдээлэл үзсэн
4000
Бүрэн эхээр нь үзсэн
347
Эшлэлийн тоо
105
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Д.Ренчиндорж нар "Өршөөлийн хуулиад хийсэн дүн шинжилгээ" Нээлттэй Нийгэм Форум, УБ., 2018 он
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх