Базаррагчаагийн Гончигсумлаа

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Бодлогын судлаач

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 5839

Бүтээлүүд уншигдсан: 225

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2829

Зохиогчийн бүтээлүүд