Бүтээлийн нэр
НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙН ӨМГӨӨЛЛИЙН ЗАРДЛЫН АСУУДАЛ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Иргэний үндсэн эрхийг хамгаалахад шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад нийтийн эрх ашгийн өмгөөллийг хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой байна. Уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт холбогдох хэргүүд нь ихэвчлэн нэг этгээд бус нийтийн эрх ашгийг хохироож байдаг тул шүүхээр шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй иргэдийг төлөөлөн хууль, эсвэл түүнийг хэрэглэж буй практикийг өөрчилж, нийгэмд нөлөөлөх зорилготой өмгөөллийн үйл ажиллагаа буюу стратегийн өмгөөлөл явуулах нь гарч буй шүүхийн шийдвэрээр дамжуулан шинэ практик тогтоох, адил төсөөтэй хэрэгт жишиг тогтоох зэрэг эерэг нөлөөтэй байдаг. Нийтийн эрх ашигтай холбоотой хэргийн нэхэмжлэгчид нь ихэнхдээ тухайн буруутай үйл ажиллагааны улмаас хохирсон, эсвэл төлбөрийн чадваргүй, эмзэг бүлгийн хүмүүс байдаг учраас хуульчдын хөлс, шүүхийн зардал болон тэмдэгтийн хураамж гэх мэт өмгөөлөл явуулахтай холбоотойгоор гарах зардлын санхүү нь нийтийн эрх ашгийн өмгөөллийг эрхлэн явуулахад тулгардаг хамгийн гол бэрхшээл болдог. Иймд нийтийн эрх ашгийн өмгөөллийг явуулахад зайлшгүй шаардлагатай зардлын санхүүжилт болон хөнгөлөлтийг зохицуулах нь өнөөгийн тулгамдсан асуудал болоод байна.
Түлхүүр үг
нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, шүүхийн зардал, улсын тэмдэгтийн хураамж, pro bono, про боно
Бичигдсэн огноо
2013
Хуудсын тоо
7
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-04-15
Товч мэдээлэл үзсэн
4492
Бүрэн эхээр нь үзсэн
181
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх