Бүтээлийн нэр
Шүүх эрх мэдэл 2014/№1
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Захиргаа, Шүүх, Эрүүгийн процесс, Иргэний процесс
Бүтээлийн товч
-Монгол улс дахь шүүхийн захиргаа, түүний төлөвшил - Н.Лүндэндорж (Ph.D, Sc.D)
-Шүүүгчийн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажиллагаа, түүний зорилго, үр нөлөө - М.Туяа (SJD)
-Шүүхийн захиргааг үр нөлөөтэй удирдахад шүүхийн статистикийн гүйцэтгэх үүрэг - Ц.Болортуяа
-Шүүгчдийн сургалт дахь эрх зүйн бус сургалтын ач холбогдол - С.Билгүүн (LL.M)
-Цахим орчин дахь шүүгчийн ёс зүй - Ж.Даваасүрэн
-Хүний эрх ба цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ - Д.Цогтсайхан (шүүгч)
-Шүүх хэргийн жинхэнэ бодит үнэнийг тогтоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэгтэй - Л.Даваасүрэн (шүүгч)
-Байгаль орчныг хамгаалахад шүүхийн үүрэг, оролцоо чухал -Г.Даваасүрэн (шүүгч)
-Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага гэж юу вэ? - С.Билгүүн (LL.M)
-Монгол Улсын шүүхийн 2013 оны шүүн таслах ажиллагааны тойм
-Хүний салшгүй эрхийн баталгаа - Эрх зүйн зайлшгүй процесс (Due process of law)- С.Билгүүн (LL.M)
-Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөлд эрх зүйд захирагдах ёс (Rule of law)-ны зарим шалгуураар хийсэн дүн шинжилгээ - Ж.Даваасүрэн
-Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь оролцогч буюу бенефициар өмчлөгчийн тухай ойлголт - Д.Энхгэрэл (LL.M)
-Шүүгч таны хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй харилцах алтан дүрэм
Түлхүүр үг
шүүхийн захиргаа, шүүгчийн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажиллагаа, шүүхийн статистик, цахим орчин дахь шүүгчийн ёс зүй, бенефициар өмчлөгчийн тухай ойлголт
Бичигдсэн огноо
2014
Хуудсын тоо
94
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-08-10
Товч мэдээлэл үзсэн
2955
Бүрэн эхээр нь үзсэн
248
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх