Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл

Утас: 99137929

Э-Мэйл: judcouncilmn2020@gmail.com

Шүүхийн мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын "Шүүх эрх мэдэл” эмхэтгэлийг 2014 оны 1 дүгээр улирлаас шинэчлэн уншигч та бүхэнд толилуулж байна. Эмхэтгэлийн нийтлэлийн бодлого нь сайн туршлага, эрх зүйн онол-судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнг уялдуулж, эрх зүйн шинжлэх ухаан, шүүх судлалын шинэ мэдлэг, мэдээлэл түгээх, шүүхийн шийдвэрийг судлан шинжилж, аргачилсан зөвлөмж гаргах, шүүгчдийн болон олон улсын сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэнэ.

Бүтээлийн тоо: 31

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 61422

Бүтээлүүд уншигдсан: 5806

Зохиогчийн профайл үзсэн: 6718

Зохиогчийн бүтээлүүд