Бүтээлийн нэр
Шүүх эрх мэдэл 2022/№3
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Шүүх эрх мэдэл, Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Агуулга
Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлтийн өгөгдөлд хийсэн судалгааны үр дүн, дүгнэлт - ХААИС, ЭЗБС-ийн Статистик, эконометрикийн тэнхимийн ахлах багш, ШЕЗ-ийн Судалгааны багийн зөвлөх Д.Цэвээннамжил/Ph.D/

Шүүгчийн ачааллыг тооцоолоход чиглэсэн захиргаа, иргэн, эрүүгийн хэргийн хавтаст хэрэгт хийсэн баримт бичгийн судалгааны үр дүн, дүгнэлт - Шүүхийн захиргааны сургалт судалгааны төв

Шүүхийн захиргааны байгууллагын бие даасан загвар, чиг үүрэг - Шүүхийн захиргааны сургалт судалгааны төв

Улсын дээд шүүхийн эрх зүйн хөгжилд үр нөлөө бүхий шийдвэр гаргах чиг үүрэг ба түүний учир холбогдол, үндсэн хуулийн үзэл баримтлал - М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн хуулийн ажилтан Эрх зүйч, судлаач Р.Оюундэлгэр

Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх гадаад улсын туршлага - Шүүхийн захиргааны сургалт судалгааны төв

Сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа - Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүн Б.Сугар

Монголын олон улсын арбитрын гадаад гэрээнээс үүдэлтэй маргаан шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, дотоодын аж ахуйн нэгжийн маргаан шийдвэрлүүлэх эрхийг хангах арга зам - МУИС, Хууль зүйн сургууль Магистрант Б.Дэлгэржаргал,

Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад хүлээлгэн өгөхөд тулгарч буй асуудал - Хэргийн хөдөлгөөн хариуцсан референт Б.Батцэцэг, Хэм хэмжээний актын бүртгэл, кодификаци хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Бундсүрэн
Түлхүүр үг
Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, Шүүгчийн ачаалал, Шүүхийн захиргааны байгууллагын бие даасан загвар, Улсын дээд шүүх, Сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Монголын олон улсын арбитр, Хорихоос өөр төрлийн ял
Бичигдсэн огноо
2022-09-01
Хуудсын тоо
217
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-09-14
Товч мэдээлэл үзсэн
1188
Бүрэн эхээр нь үзсэн
49
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл “Шүүх эрх мэдэл 2022/№3” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1641
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх