Бүтээлийн нэр
Шүүх эрх мэдэл 2022/№2
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс, Захиргааны эрх зүй, Шүүх эрх мэдэл, Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Агуулга
Шүүхийн сургалт - Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Билиг дээд сургуулийн захирал, Б.Өлзийсайхан /Ph.D/

Ялгаварлан гадуурхалтын тухай ойлголт - Судлаач, Б.Өнөрмаа /Ph.D/
Үндсэн хуулийн тогтвортой үйлчлэх хугацаа, харьцуулсан судалгаа - Судлаач, Ж.Алтансүх /LL.M/

Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах арга хэмжээ, ач холбогдол - Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Д.Алтантуяа

Шүүгчийг татгалзан гаргах, шүүгч татгалзан гарах үндэслэл, журам, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарим асуудал - Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн
анхан шатны шүүхийн шүүгч, А.Түвшинтулга /LL.M/

Авлигын хэргийн шүүх ба олон улсын сайн туршлага - Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Ц.Мөнх-Эрдэнэ /LL.M/

Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааны тулгуур зохицуулалт ба хууль хэрэглээний арга зүй, анхаарах зарим асуудал - Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Г.Ганбаатар /LL.M/

Зам тээврийн гэмт хэргийн зүйлчлэлийн зарим асуудал - Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Б.Батаа /LL.M/

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гуравдагч этгээдийн оролцоо, түүнийг тодорхойлох нь - МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Э.Мөнхдаваа /LL.M/

Шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулахад анхаарах зарим асуудал (анхан шатны шүүхийн жишээ дээр) - Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах, Г.Цэрэндэжид

Шүүгчийн сахилгын зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх асуудал ба ёсзүйн онолын үндэслэл, харилцан хамаарал /шударга ёсны хэмжүүр/ - Дотоод хэргийн их сургуулийн магистрант, О.Бадмаараг
Түлхүүр үг
Шүүхийн сургалт, Ялгаварлан гадуурхалтын тухай ойлголт, Үндсэн хуулийн тогтвортой үйлчлэх хугацаа, Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлт, Шүүгчийг татгалзан гаргах, шүүгч татгалзан гарах үндэслэл, Авлигын хэргийн шүүх, Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа, тойргийн шүүх, Шүүгчийн сахилгын зөрчил
Бичигдсэн огноо
2022-06-01
Хуудсын тоо
168
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-09-11
Товч мэдээлэл үзсэн
1236
Бүрэн эхээр нь үзсэн
56
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл “Шүүх эрх мэдэл 2022/№2” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1640
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх