Бүтээлийн нэр
Шүүх эрх мэдэл 2019/№1
Бүтээлийн хэлбэр
Ном, мэргэжлийн сэтгүүл
Бүтээлийн товч
Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл (2019 он, дугаар №1)

АГУУЛГА

*ШҮҮХИЙН ШИНЭТГЭЛ: АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ

-ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ -ШЕЗ-ийн Шүүхийн захиргааны удирдлага, бодлого зохицуулалтын газрын дарга Ж.Сайнхишиг /LL.M/

*ШҮҮХ СУДЛАЛ

-МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БОЛОН ТҮҮНИЙ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ -Фүкүокагийн их сургуулийн профессор Минова Ясүхиро

*ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

-ОРОН СУУЦНЫ ТАЛБАЙН МАРГААН БҮХИЙ ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ БА ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 255 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ - МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэд профессор Т.Мэндсайхан /Ph.D/

*ШҮҮГЧИЙН ИНДЭР

-ГЭМ ХОРЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОРИЛГО: ЭРХ ЗҮЙ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАНДЛАГА - Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг /LL.D./

-ГЭРЭЭНИЙ СТАНДАРТ НӨХЦӨЛ БА ХАРИЛЦАН ИТГЭЛЦЭЛ, ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ - Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Нагояагийн их сургуулийн докторант Н.Баярмаа /LL.M/

*ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГА

-ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ, ШҮҮГЧИЙН АЧААЛАЛ - Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

-ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН БҮТЭН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЛИЙН МАЯГТЫН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ТҮҮНИЙГ ҮНЭН ЗӨВ НӨХӨХ АСУУДАЛ - Судлаач М.Цэдэвсүрэн

*ШҮҮГЧ ТАНЫ МЭДЛЭГИЙН САНД

-МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШҮҮХИЙН ЖИШГИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧИГ ҮҮРЭГ БА МЕХАНИЗМ - Нагояагийн их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн магистрант Л. Амгаланбаатар

-ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД СААД БОЛОХ БОЛОН ЭД ХӨРӨНГИЙН ДОГОЛДЛЫН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ: ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 251-Р ЗҮЙЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР - МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш Р.Пүрэвбаатар /LL.M/

-ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 106 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 106.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН ШААРДАХ ЭРХИЙН ХҮРЭЭГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ НЬ (БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОХИРДОЛТОЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГ МАРГААН ДЭЭР ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖ) - Нагояагийн их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн докторант С.Сүхчулуун /LL.M/

-ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ШҮҮГЧ ӨӨРИЙН ДОТООД ИТГЭЛ ҮНЭМШЛИЙГ ТАЛУУДАД ИЛ БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА: ЯПОН УЛСЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн судлаач Б.Хонгорзул /LL.M/

-ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ КОМПАНИЙГ ТӨЛӨӨЛӨН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ - Хуульч, судлаач Л.Анхбаяр /LL.M/

-ГАДААДЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ МОНГОЛ УЛСАД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ - МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн магистрант Э.Одсүрэн

-ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ ОЙЛГОХ АСУУДАЛ: ТХЕХ-ИЙН XXIV ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР - МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш Э. Туулайхүү /LL.M/

*ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖИЛД ҮНЭТЭЙ ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛСАН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР:

-UNITED STATES V. NIXON, 418 U.S. 683 (1974) - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн Судлаач Б.Хонгорзул /LL.M/

*ХУУЛЬ ЗҮЙН НЭР ТОМЬЁО
*ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУРААНГУЙ
Түлхүүр үг
-шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлангийн хураангуй, -Монгол Улсын иргэний хууль дахь үл хөдлөх эд хөрөнгийн зохицуулалт болон түүний тулгамдсан асуудал
-орон сууцны талбайн маргаан бүхий иргэний хэрэг ба иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн хэрэглээ
-гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага
-гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл, шударга ёсны зарчим
-шинээр батлагдсан хууль, шүүгчийн ачаалал
-захиргааны хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал
-монгол улс дахь шүүхийн жишгийн гүйцэтгэх чиг үүрэг ба механизм
-үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдлын талаарх зохицуулалтын харилцан хамаарал: иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр
-иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсэгт заасан шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь
(байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж)
-иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч өөрийн дотоод итгэл үнэмшлийг талуудад ил болгох хэрэгцээ шаардлага: япон улсын жишээн дээр
-хувьцаа эзэмшигч компанийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргахад тулгамдаж буй эрх зүйн зохицуулалт
-гадаадын хуулийн этгээдийг монгол улсад хүлээн зөвшөөрөх эрх зүйн асуудал
-дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн үүднээс чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг ойлгох асуудал: тхех-ийн xxiv дүгээр зүйлийн жишээн дээр
united states v. nixon, 418 u.s. 683 (1974)
Бичигдсэн огноо
2019
Хуудсын тоо
195
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2020-08-12
Товч мэдээлэл үзсэн
311
Бүрэн эхээр нь үзсэн
58
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn