Бүтээлийн нэр
Шүүх эрх мэдэл 2015/№3
Бүтээлийн хэлбэр
Ном, мэргэжлийн сэтгүүл
Бүтээлийн ангилал
Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал
Үндсэн хуулийн эрх зүй
    - Хүний эрх, эрх чөлөө
    - Хууль тогтоох эрх мэдэл
    - Шүүх эрх мэдэл
Эрүүгийн эрх зүй
    - Эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал
    - Эрүүгийн хариуцлага, ял, түүнээс чөлөөлөх, эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ
    - Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий ангийн бусад
Процессын эрх зүй
    - Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
    - Иргэний процессын эрх зүй
    - Хуульчийн ёс зүйн зөрчлийг шийдвэрлэх процесс
Бүтээлийн товч
Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл (2015 он, дугаар №3)

АГУУЛГА

*ШҮҮХИЙН ШИНЭТГЭЛ: АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ

-Моригава Ясумото: Хуулийг тайлбарлан хэрэглэх ажиллагаанд тогтвортой байдал ба шударга ёс зэрэгцэн орших нь - Англи хэлнээс хөрвүүлсэн Ж.Сайнхишиг (LL.M)

-Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл (2015) батлагдвал хуульчийн мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцооны үр нөлөөтэй, хараат бус, шударга байдал алдагдана - Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн багш, хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор О.Мөнхсайхан (LL.D)

*ШҮҮХ СУДЛАЛ

-Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицууулалтыг боловсронгуй болгох нь - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн

-Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөл -Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн

*ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

-Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ: Үнэт цаасны эрх зүйн маргаан - МУИС-ийн ХЗС-ийн багш, докторант Б.Буянхишиг

-Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -МУИС-ийн ХЗС-ийн багш Л.Банзрагч (LL.M)

*ШҮҮГЧИЙН ИНДЭР

-Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн тусгай төрөл: Төрийн албан хаагчийн учруулсан гэм хорыг төр хариуцан арилгах асуудал - Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хууль зүйн ухааны доктор Ж.Оюунтунгалаг (LL.D)

-Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчим болон уул уурхайн салбарын техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хууль зүйн ур дагавар - Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, хууль зүйн магистр Н.Баярмаа (LL.M)

-Нуугдмал гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга зам Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, хууль зүйн ухааны доктор Ц.Цэлмэг (Ph.D)

-Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал - Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Ш.Төмөрбаатар

-Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны эрх Зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал - Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч П.Долгормаа

*ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГА

-Шүүхэд нэхэмжлэл, хэрэг, хүсэлт, гомдол хуваарилах ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ, зөвлөмж - Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

-Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр Гардуулан өгсөн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, зөвлөмж - Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

-Захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн хөдөлгөөнд хамаарах зарим судалгаа, тоон үзүүлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ, зөвлөмж - Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

-Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн “нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” шүүгчийн Захирамжид хийсэн судалага, дүн шинжилгээ, зөвлөмж - Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

*ШҮҮГЧ ТАНЫ МЭДЛЭГИЙН САНД

-Ялын бодлого ба сэтгэлгээний шинэтгэл: Эрүүгийн эрх зүйн үзэл баримтлалын тухайд - МУИС-ийн ХЗС-ийн профессор, хууль зүйн ухааны доктор Д.Баярсайхан (Ph.D)

-Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ - МУИС-ийн ХЗС-ийн багш, хууль зүйн ухааны доктор С.Должин (Ph.D)

-Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь - Судлаач Б.Наранцэцэг, Э.Энхцэцэг

*ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖИЛД ҮНЭТЭЙ ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛСАН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

-Brown v. Board of Education of Topeka - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн судлаач Л.Галбаатар

*ХУУЛЬ ЗҮЙН НЭР ТОМЬЁО
*ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУРААНГУЙ
Түлхүүр үг
Хуулийг тайлбарлан хэрэглэх ажиллагаанд тогтвортой байдал ба шударга ёс зэрэгцэн орших
-Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
-Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицууулалтыг боловсронгуй болгох
-Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөл
-Үнэт цаасны эрх зүйн маргаан
-Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн тусгай төрөл: Төрийн албан хаагчийн учруулсан гэм хорыг төр хариуцан арилгах асуудал
-Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчим болон уул уурхайн салбарын техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хууль зүйн ур дагавар
-Нуугдмал гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга зам
-Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал
-Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал
-Ялын бодлого ба сэтгэлгээний шинэтгэл: Эрүүгийн эрх зүйн үзэл баримтлалын тухайд
-Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ
-Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь, -Brown v. Board of Education of Topeka
Бичигдсэн огноо
2015
Хуудсын тоо
176
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2020-08-11
Товч мэдээлэл үзсэн
81
Бүрэн эхээр нь үзсэн
4
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Та өөрийн хийсэн судалгааны бүтээлээ манай цахим хуудсанд байршуулж Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулна уу.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn