Бүтээлийн нэр
Шүүх эрх мэдэл 2014/№3
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Захиргаа, Захиргааны процесс, Шүүх, Эрүүгийн процесс, Шүүх шинжилгээ, Иргэний процесс
Бүтээлийн товч
*ШҮҮХИЙН ШИНЭТГЭЛ: АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ
-Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн сонгон шалгаруулалт -Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Ж.Эрдэнэчимэг
-Шүүхийн шинэ менежмент - Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Шүүхийн мэдээллийн Технологийн хэлтсийн дарга Д.Мөнхзориг

*ШҮҮХ СУДЛАЛ
-Шүүхийн засаглалын аюулгүй байдлыг хангаж буй гадаад орны туршлага -
Тахарын ерөнхий газрын дэд дарга, Шадар тахар Хууль зүйн ухааны доктор, Б.Батзориг (Ph.D)
-Сайн туршлага: Шүүгчид хэрэг хуваарилах ажиллагаа - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн номын сан, мэдээлэл хариуцсан ахлах референт С.Билгүүн (LL.M)

*ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
-Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ МУИС-ийн ХЗС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, хууль зүйн ухааны доктор, профессор Ж.Эрдэнэбулган (Ph.D)

*ШҮҮГЧИЙН ИНДЭР
-Шүүхийн шийдвэр хэрэгждэг үү? (ЗХШ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ) - шүүгч Л.Өлзийжаргал
-Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай - шүүгч Т.Туяа
-Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь узуфруктын эрх зүйн зохицуулалт - шүүгч Д.Солонго

*ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГА
-Хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаа буюу хурд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн дарга - Ч.Ичинхорлоо
-Монгол Улсын шүүхийн 2014 оны эхний хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны дүн шинжилгээ - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн

*ШҮҮГЧ ТАНЫ МЭДЛЭГИЙН САНД
-“Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй үр нөлөөтэй тэмцэхэд шүүгчдийн үүрэг оролцоо чухал” - АНУ-ын Хавай муж улсын шүүхийн Ерөнхий шүүгч асан Шакли Раффетто
-Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба Хүн худалдаалах гэмт хэргийг шийдвэрлэх нь -
Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн судлаач Э.Өлзийлхам (M.A., LL.M)
-Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарчим Гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөлд - Хууль зүйн яамны ахлах мэргэжилтэн Г.Оюунболд (LL.M)
-Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь Цагдан хорих арга хэмжээ ба хүний эрх - Х.Билгүнзаяа
-Гэр бүлийн хүчирхийллийн холбогдолтой хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогчийг анхаарах нь - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн судлаач, хууль зүйн ухааны доктор Ц.Мандах (Ph.D)
-Гадаад улсад ажилласан хөдөлмөрлөх Эрхийн хэрэгжилтэд олон улсын эрх зүйн үүднээс Дүн шинжилгээ хийх нь: БНСУ-ын жишээ - Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн судлаач Э.Өлзийлхам (M.A., LL.M)
Түлхүүр үг
Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, Шүүхийн засаглал, Шүүгчид хэрэг хуваарилах ажиллагаа, Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх, Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх, Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, Цагдан хорих арга хэмжээ, Гэр бүлийн хүчирхийлэл
Бичигдсэн огноо
2014
Хуудсын тоо
112
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-08-11
Товч мэдээлэл үзсэн
1821
Бүрэн эхээр нь үзсэн
177
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх