Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийн талаарх санал
Тэмдэглэл
Хэвлэн нийтлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Шүүх эрх мэдэл
Бүтээлийн товч
ГАРЧИГ
ОРШЛЫН ОРОНД: САНАЛЫН ТОВЧЛОЛ
1. ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
1.1. ШЕЗ-ийн шүүгч гишүүнд тавих шаардлага, тэдгээрийг сонгох журам
1.2. ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүнд тавих шаардлага
1.3. ШЕЗ-ийн шүүгч бус гишүүнийг томилох эрх бүхий этгээд
1.4. ШЕЗ-ийн шүүгч биш гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилох журам
1.5. ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүн дэх жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах
1.6. ШЕЗ-ийн гишүүнээр нөхөн сонгогдсон, томилогдсон хүний бүрэн эрхийн хугацаа..34
1.7. ШЕЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрх ба эрх тэгш байдал
1.8. ШЕЗ-ийн тайлан ба ил тод байдал
1.9. ШЕЗ-ийн гишүүний баримтлах зарчим, хориглох зүйл
1.10. ШЕЗ-ийн дарга, гишүүний сахилгын зөрчил, сахилгын шийтгэл

2. ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТОМИЛГОО
2.1. Шүүгчид тавих болзол, шаардлага
2.2. Шүүхийг бүрдүүлэхэд олон талт байдлыг хангах
2.3. Хуульчдаас шүүгчийг шилж олох ШЕЗ-ийн чиг үүрэг
2.4. Шүүхийн мэргэшлийн хороо, түүний бүрэн эрх
2.5. Шүүгчийн томилгоонд мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх
2.6. ШЕЗ-өөс шүүгчид нэр дэвшигчийг дахин санал болгох босгыг өндөрсгөх
2.7. Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн томилгоо
2.8. Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн ерөнхий шүүгчийг сонгох

3. ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС, ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ
3.1. Шүүгчийн дотоод хараат бус байдал ба Улсын дээд шүүх
3.2. Шүүгчийг шилжүүлэн болон сэлгэн ажиллуулах
3.3. Шүүгчийг чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх, огцруулах
3.4. Шүүгчийн урамшуулал ба хараат бус байдал
3.5. ШЕЗ-өөс шүүхийн төсвийн төслийг УИХ-д шууд өргөн мэдүүлэх
3.6. Шүүхийн төсвийн төслийг хэлэлцэх явцад саналаа хэлэх боломжийг ШЕЗ-д олгох
3.7. Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх
3.8. Шүүгчийн тусгай саналыг хэвлэн нийтлэх
3.9. Шүүгчдийн зөвлөл

4. ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛ БА ШИЙТГЭЛ
4.1. Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг иргэний нийгмийн оролцоотой, нээлттэйгээр боловсруулах
4.2. Шүүгчийн ёс зүйн зөрчил ба сахилгын зөрчил
4.3. Шүүгчийн ёс зүйн тайлбар ба зөвлөгөө
4.4. Сахилгын тодорхой зөрчлийн жагсаалтыг хуульчлах
4.5. Сахилгын шийтгэлийн төрлийг олшруулах
4.6. Шүүгчийг огцруулах үндэслэлийг тодруулах
4.7. Тохирсон байх зарчмыг хуульчлах
4.8. Сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад шүүгчийг түр түдгэлзүүлэх

5. ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРОО
5.1. Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнд тавих шаардлага
5.2. Сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд орохыг хориглох этгээд
5.3. Сахилгын хорооны гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа
5.4. Сахилгын хорооны дарга, гишүүнийг сонгох, томилох
5.5. Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах

6. ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА
6.1. Шүүгчийн албан тушаал эрхлэхээс өмнөх болон дараах зөрчил
6.2. Гомдлын хүрээгээр хязгаарлагдах эсэх
6.3. Шүүгчийн сахилгын хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа
6.4. Мөрдөн шалгах чиг үүрэг ба бүрэн эрх
6.5. Шалгах, нотлох болон шийдвэрлэх чиг үүргийг тусгаарлах
6.6. Шүүхийн сахилгын хорооны шийдвэрийг Улсын дээд шүүхэд давж заалдах
6.7. Ил тод байдал
Түлхүүр үг
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, томилгоо, шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн сахилгын зөрчил ба шийтгэл, шүүхийн сахилгын хороо, шүүгчийн сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
Бичигдсэн огноо
2020-12-11
Хуудсын тоо
192
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-09-09
Товч мэдээлэл үзсэн
3509
Бүрэн эхээр нь үзсэн
294
Эшлэлийн тоо
288
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
О.Мөнхсайхан “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийн талаарх санал” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/772
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх