Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТОМИЛГООНЫ СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ STRENGTHENING THE JUDICIAL APPOINTMENT SYSTEM OF MONGOLIA
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
Улс орнуудын Үндсэн хууль болон бусад хуулиар тогтоосон шүүгчийг сонгох, томилох арга нь янз бүр боловч шилдэг хуульчдыг шүүгч болгож, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг хадгалах нэг л зорилготой. Шүүгчийг ямар арга замаар, хэрхэн тодруулах асуудлын хүрээнд маргаан, мэтгэлцээн байнга өрнөж байдаг. Ялангуяа ардчилсан дэглэмд шилжээд удаагүй манайх шиг орны хувьд хараат бус, шударга, төвийн сахисан шүүгчийг нээлттэй, ил тод процесс бүхий, олон нийтийн итгэлийг төрүүлэхүйц системээр тодруулах асуудал үндсэн бэрхшээлийн нэг байсаар байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлийн 4-т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ... хуульчдаас шүүгчийг шилж олох үүргийг биелүүлэх”, Тавин нэгдүгээр зүйлийн 2-т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын Их Хуралд танилцуулснаар, бусад шүүхийн шүүгчдийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор тус тус Ерөнхийлөгч томилно. Ерөнхий шүүгчийг Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор гишүүдийнх нь дотроос зургаан жилийн хугацаагаар Ерөнхийлөгч томилно” гэж шүүгчийн томилгооны эрх зүйн үндсийг тогтоосон. Мөн 1994 оноос шүүгчийн томилгоонд голлох үүрэгтэй оролцож байгаа буюу Шүүхийн мэргэшлийн хороо гэсэн байгууллага шүүгчид нэр дэвшигчийг эхлэн шалгаж, үнэлэх ажлыг гүйцэтгэж байна.

Энэхүү өгүүллээр шүүгчид нэр дэвшигчийн шударга байдал болон мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг ямар арга, аргачлалаар хэрхэн үнэлж, дүгнэх талаар авч үзээгүй. Харин Монгол Улсын шүүхийн томилгооны системийн хүрээнд олон нийтийн итгэлийг унагааж буй асуудлуудыг тодруулж, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх судалгааны үр дүнд үндэслэсэн санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.
Түлхүүр үг
Шүүх, шүүхийн томилгоо, шүүхийн сонгуулийн систем, шүүхийн томилгооны систем, Шүүхийн зөвлөлийн томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвөл, Шүүхийн мэргэшлийн хороо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ба Ерөнхийлөгчийн хоорондын харилцаа.
Бичигдсэн огноо
2020-12-14
Хуудсын тоо
15
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-12-17
Товч мэдээлэл үзсэн
1745
Бүрэн эхээр нь үзсэн
41
Эшлэлийн тоо
54
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
П.Баттулга "Монгол Улсын шүүхийн томилгооны системийг боловсронгуй болгох нь" УБ., 2020
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх