Пүрвээгийн Баттулга

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөлөгч

Төгссөн сургууль:
Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ахлах сургууль /1997-2007 он/;
МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, Эрх зүйч мэргэжил /2007-2012 он/.

Сонгуульт ажил:
Хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн /2016.05.07-оос/

Бүтээлийн тоо: 28

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 117685

Бүтээлүүд уншигдсан: 9202

Зохиогчийн профайл үзсэн: 6509

Зохиогчийн бүтээлүүд