Пүрвээгийн Баттулга

Хууль зүйн бакалавр
Өмгөөлөгч

Бүтээлийн тоо: 34

Бүтээлийн товч үзсэн: 195283

Бүтээл уншсан: 11318

Профайл үзсэн: 10389

Мэргэжлээрээ ажилласан жил: 9

Мэргэшсэн салбар: Шүүх судлал

Боловсрол:

  • 2012, МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, эрх зүйч мэргэжил

Туршлага:

  • 2017.04 - "Легал дата" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал;
  • 2014-2022, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал;
  • 2014-2017, Өмгөөллийн “Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН-ийн гишүүн, өмгөөлөгч;
  • 2013-2014, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Шүүхийн Мэргэшлийн хорооны Ажлын албанд шинжээч;
  • 2012-2013, Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Гадаадын хөрөнгө оруулалт, зохицуулалт, бүртгэлийн газарт мэргэжилтэн.

Сонгуульт ажил:

  • 2016-2022, Монголын Хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Гишүүнчлэл:

  • Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн;
  • Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн.

Ур чадвар, сонирхол, хобби

  • Захиргааны эрх зүй, шүүх эрх мэдлийн чиглэлээр судалгаа хийх сонирхолтой. Энэ чиглэлээр 20 гаруй эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, судалгааны ажил бичсэн.

Бүтээлүүд