Бүтээлийн нэр
ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫ ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛЛЫГ ТОГТООЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИК
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны бүрэн эхийг ННФ-ын forum.mn сайтаас давхар үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Захиргаа, Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Улсын Их Хурлаас 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр батлагдан 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа Захиргааны ерөнхий хуулийн 5 дугаар бүлэгт захиргааны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэрийн нэг болох “Захиргааны гэрээ”-ний зохицуулалтыг тусгайлан хуульчилсан. Тэрчлэн, 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр батлагдсан Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд захиргааны хэргийн шүүх захиргааны гэрээний хүчин төгөлдөр байдал буюу захиргааны гэрээг хүчингүй болгох, илт хууль бус болохыг тогтоолгохоор иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан нэхэмжлэлийг харьяалан шийдвэрлэхийг тодорхой заасан.38 Харин Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд захиргааны гэрээтэй холбоотой бүхий л маргааныг тодруулбал, захиргааны гэрээний үүргийн биелэлт, үүрэг зөрчигдсөнтэй холбоотой маргааныг Захиргааны хэргийн шүүх шийдвэрлэх, эсхүл ерөнхий харьяаллын буюу Иргэний хэргийн шүүх харьяалан шийдвэрлэх эсэх нь тодорхой бус байна.

Энэ тодорхойгүй нөхцөл байдлыг харгалзан Захиргааны гэрээний үүрэгтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэх хэргийн харьяаллын асуудлыг нэг мөр тодорхой болгоогүй тохиолдолд шүүхээр захиргааны гэрээтэй холбогдон үүссэн хэрэг, эрх зүйн маргаанаа шийдвэрлүүлэх гэж буй этгээдэд болон шүүхийн практикт хүндрэлтэй, ойлгомжгүй байдлыг бий болгож болзошгүй тул уг сэдвийг сонгон судалсан болно.
Түлхүүр үг
Захиргааны гэрээ, Захиргааны гэрээний үүрэг, харьяалан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, ХБНГУ-ын туршлага, Захиргааны байгууллага иргэн, хуулийн этгээд
Бичигдсэн огноо
2020-09-15
Хуудсын тоо
16
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-11-09
Товч мэдээлэл үзсэн
1043
Бүрэн эхээр нь үзсэн
67
Эшлэлийн тоо
58
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
П.Баттулга, Т.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Эрхэмбаяр. ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫ ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛЛЫГ ТОГТООЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИК. УБ., (2020), Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 3), legaldata.mn
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх