Бүтээлийн нэр
НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Захиргааны ерөнхий хуулийн §5.1-д “Нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэн захирамжилсан шийдвэр гаргадаг … нийтийн эрх зүйн этгээдийг захиргааны байгууллага гэж ойлгоно” гэж захиргааны байгууллагыг тодорхойлжээ..

Гэтэл нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалах ёстой захиргааны байгууллагаас чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ нийтийн ашиг сонирхолд харшилсан шийдвэр гарвал түүнийг хэн таслан зогсоож, хэрхэн сэргээх вэ гэдэг асуудал тулгардаг. Үүнээс үүдэн нийтийн ашиг сонирхлыг улс төрийн, хууль зүйн арга, бусад нөлөөллийн арга хэрэгслээр дамжуулан хамгаалах асуудал тавигдана. Хэрэв захиргаа чиг үүргээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа нийтийн ашиг сонирхлын төлөө гаргадаг байсан бол ийм хэрэгцээ шаардлага үүсэхгүй байсан байх. Нэгэнт захиргаа нийтийн ашиг сонирхлын төлөө үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой байтал бодит байдал дээр тийм биш байгаа тул нийтийн ашиг сонирхлыг захиргааны хэргийн шүүхийн журмаар нэхэмжлэн хамгаалах тухай ярихаас өөр аргагүй болж байна.

Харин Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар өөрийнх нь эрх, хууль ёсныг ашиг сонирхлыг зөрчөөгүй ч нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн бусад этгээдээс захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх хязгаарлагдмал хүрээнд нээсэн. Захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго бол “захиргааг хянах бус” (дээд шатны захиргаа биш) харин захиргааны хууль бус үйл ажиллагаанаас иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, сэргээн тогтоох явдал байдаг. Иймд энэ төрлийн буюу субьектив эрхийн зөрчилтэй холбогдолгүйгээр явагддаг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэт нээлттэй биш, хязгаарлагдмал хүрээнд зөвшөөрөх нь захиргааны нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг хэрэгжүүлэхэд тус дөхөмтэй бөгөөд гагцхүү “хуульд эрх олгогдсон” тохиолдолд маргах эрхтэй байхаар зохицуулагддаг байна.
Түлхүүр үг
нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг нэхэмжлэн хамгаалах, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль дахь нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэх эрхийн зохицуулалт
Бичигдсэн огноо
2016-11-15
Хуудсын тоо
9
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-12-05
Товч мэдээлэл үзсэн
4965
Бүрэн эхээр нь үзсэн
292
Эшлэлийн тоо
29
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх