Бүтээлийн нэр
Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох аргачлал /Ашигт малтмалын маргааны жишээн дээр/
Хэлбэр
Гарын авлага & Аргачлал
Салбар
Ашигт малтмал
Бүтээлийн товч
Нэг. Хэргийн харьяаллыг тодорхойлох
1.1. Үндсэн хуулийн цэц харьяалан шийдвэрлэх маргаан мөн эсэх
А. Шийдвэр гаргасан субьект нь ҮХЦ-ийн хариуцагч мөн эсэх
Б. Гол ач холбол бүхий харилцаа нь ҮХ зөрчсөн маргаан мөн эсэх
1.2. Эрүүгийн хэргийн шүүхийн харьяалан шийдвэрлэх маргаан мөн эсэх
1.3.Иргэний хэргийн шүүхийн харьяаллын маргаан мөн эсэх
1.4.Захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын маргаан мөн эсэх

Хоёр. Захиргааны акт эрх зүйн шаардлага хангасан эсэх
2.1. Формаль эрх зүйн шаардлага хангагдсан эсэх
2.1.1. Эрх хэмжээнийхээ дотор гаргасан эсэх:
2.1.2. Эрх зүйн хэм хэмжээнд заасан журмыг баримталсан эсэх:
2.1.3. Эрх зүйн хэм хэмжээнд заасан хэлбэрээр гаргасах эсэх:
2.1.4. Бусад этгээдийн оролцоог хангах шаардлагыг биелүүлсэн эсэх

2.2. Материаллаг эрх зүйн шаардлага хангагдсан эсэх:
2.2.1. Эрх зүйн үндэслэлтэй эсэх
2.2.2. Агуулга нь тодорхой байх
2.2.3. Эрх зүйн хэм хэмжээнд нийцсэн байх

Гурав. Захиргааны актын алдааны эрх зүйн үр дагавар?
Түлхүүр үг
захиргааны эрх зүй, бодлого, бодлого бодох аргачлал, эрх зүйн тохиолдол, ашиг малтмалын маргаан
Бичигдсэн огноо
2021-06-30
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-06-21
Товч мэдээлэл үзсэн
5236
Бүрэн эхээр нь үзсэн
272
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
П.Баттулга “Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох аргачлал /Ашигт малтмалын маргааны жишээн дээр/” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1310
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх