Бүтээлийн нэр
Монгол улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар маргаан шийдвэрлэх: Цэцийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ «УИХ э. Д.Эрдэнэчимэг, Б.Баярсайхан (2015)»
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Захиргааны процессын эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүй, Иргэний процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааны 2015.05.13-ны №06 дүгнэлтээр Улсын Их Хурал (УИХ) 2012 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн §17.2-т “Хяналтын шатны шүүхийн тогтоол эцсийнх байна. Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд үг, үсэг, тооны зэрэг техникийн шинжтэй алдаа гарсан бол танхимын шүүх бүрэлдэхүүн хуралдаж, залруулга хийж болно” гэж заасны “Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолц эцсийнх байна.” гэсэн хэсэг нь Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн эцсийн шийдвэр байх бөгөөд ... Хэрэв Улсын дээд шүүхийн шийдвэр хуульд харшилбал түүнийг Улсын дээд шүүх өөрөө хүчингүй болгоно. ...” гэсэн хэсгийг зөрчсөн гэж үзсэн. Энэхүү маргааны нөхцөл байдал, үндэслэгээнд дүн шинжилгээ хийхийг оролдсон болно.
Түлхүүр үг
Улсын дээд шүүх, улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан, хяналтын шатны шүүхийн тогтоол, дээд шүүх шийдвэрээ өөрөө хүчингүй болгох
Бичигдсэн огноо
2021-04-15
Хуудсын тоо
14
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-03-07
Товч мэдээлэл үзсэн
1955
Бүрэн эхээр нь үзсэн
53
Эшлэлийн тоо
6
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
П.Баттулга “Монгол улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар маргаан шийдвэрлэх: Цэцийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ «УИХ э. Д.Эрдэнэчимэг, Б.Баярсайхан (2015)»” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1192
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Хавсралтыг үзнэ үү.

[2] Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны хаврын ээлжит чуулганы 08 дугаар сарын 09-ний өдөр (Пүрэв гараг)-ийн нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл

[3] Улсын Их Хурлын 2015 оны намрын ээлжит чуулганы хууль зүйн байнгын хорооны 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэл: УИХ-ын гишүүнд Х.Тэмүүжин: “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц 2015 оны 3, 6 дугаар дүгнэлтүүд, 5, 7 дугаар тогтоолуудыг гаргахдаа Улсын дээд шүүх Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбарыг тодорхой хэрэг, маргааныг хянан шийдвэр замаар гаргахгүй, Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар  хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх асуудлыг хэлэлцэхгүй гэж үзэж Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3.1 дэх заалт, 17.2 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгосонтой нийцүүлж процессын хуулиудад холбогдох өөрчлөлтийг дараах байдлаар оруулахаар хуулийн төслүүдийг боловсрууллаа.” гэжээ.

[4] https://www.legalinfo.mn/law/details/11972?lawid=11972

[5] https://www.legalinfo.mn/law/details/13399?lawid=13399

[6] БНСУ нь улсын хэмжээнд нэг дээд шүүхтэй бөгөөд мөн Үндсэн хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлдэг бие даасан шүүхтэй. Дээд шүүх нь зохион байгуулалтын хувьд Ерөнхий  шүүгч,  13  шүүгчээс  бүрдэнэ. Маргааны  хувьд  хяналтын  шатыг  хэрэгжүүлэхдээ бага  суудал  нь  4  шүүгч шийдвэрлэх бөгөөд хэрэв 4 шүүгчийн санал нэгдвэл маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дуусгавар болж эцсийн шийдвэр болно. Харин дээрхээс 1 шүүгч л олонхтой санал нийлэхгүй бол маргааныг цааш Их суудлаар хянан шийдвэрлэх бөгөөд 14 шүүгч хамтаар маргааныг хянан  шийдвэрлэхдээ  нийт  шүүгчид  хуралддаг. Энэ нь дээд шүүхийн их суудал бөгөөд маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх шат болно. А.Бямбажаргал “Улсын Дээд шүүхийн чиг үүргийн талаарх харьцуулсан шинжилгээ” Нээлттэй Нийгэм Форум, Бодлогын асуудал цуврал, УБ., 2020, №29, 10 дахь тал.